El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat la resolució SLT/954/2023, de 19 de març, per la qual es crea el Programa per a la promoció i desenvolupament de la intel·ligència artificial al sistema de salut.

La finalitat del Programa Salut/IA és la creació d’un entorn facilitador per a la innovació en l’àmbit de la salut mitjançant el desenvolupament i la implementació de solucions d’intel·ligència artificial per a la millora de la salut de la ciutadania, que prioritzi la prevenció, lideri la implantació de solucions d’IA i contribueixi a la millora de la qualitat assistencial i la sostenibilitat del sistema de salut, posant en valor el coneixement generat pel Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya.

MÉS INFORMACIÓ