Contactar

Salut IA

Si vols contactar amb nosaltres pots omplir el següent formulari:

  • Adjuntar documents
  • Responsable del Tractament: Fundació TIC Salut Social

   Finalitat: Atendre les sol·licituds i consultes que es plantegin davant la Fundació TIC Salut Social, així com registrar i tramitar les peticions d'accés a la informació pública a l'empara de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

   Drets: Podeu sol·licitar l'accés, la rectificació, la supressió, l'oposició o la limitació del tractament de les vostres dades enviant una sol·licitud a dpd-FTSS@ticsalutsocial.cat. A més, podeu dirigir-vos a l'autoritat competent per a reclamar els vostres drets.

   Informació adicional: Podeu rebre més informació a la política de privacitat.

   Així mateix, us informem que podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades facilitades mitjançant notificació per escrit al TicSalut, amb seu a Edifici Salvany, C/de Roc Boronat, 81-95, 08005 Barcelona.

  Dades de contacte

  Fundació TIC Salut Social

  Edifici Salvany
  C/ Roc Boronat, 81-95, 08005 Barcelona
  (+34) 935 532 642

  oficinatecnica_ia@ticsalutsocial.cat