XPatient Barcelona Congress

El congrés sobre el canvi de model assistencial, altaveu de les tecnologies que tinguin impacte en la millora de l'experiència del pacient

Comparteix
Comparteix
28/09/2021 - 29/09/2021

L’XPatient Barcelona Congress és una de les accions principals impulsada per l’XPA Barcelona (Experiència del Pacient) -una comunitat de pràctica que aglutina institucions de l’àmbit hospitalari, tecnològic, de la recerca i l’administració pública. L’objectiu és transformar el model assistencial i que aquest situï el pacient com a l’element clau i prioritari.

En el congrés es donaran a conèixer les conclusions dels tallers i activitats pròpies i es convidarà a la comunitat mèdica a coordinar bones pràctiques per implementar-les en el sistema de salut.

Aquesta 6a edició posarà especial focus en com l’experiència de la pandèmia ha canviat les nostres percepcions i maneres de fer en salut, i l’impacte que ha tingut la tecnologia com a acceleradora de processos, amb molts aprenentatges a tots els nivells.

Més informació a: XPatient Barcelona Congress