IA a Salut

La intel·ligència artificial és una disciplina de la informàtica, dedicada al desenvolupament d’algorismes que permet que les màquines prenguin decisions intel·ligents. O, si més no, que es comportin com si tinguessin una intel·ligència semblant a la humana. Aquesta tecnologia consisteix a crear sistemes capaços de raonar, aprendre de l’experiència, resoldre problemes, contrastar informació i dur a terme tasques lògiques en diferents àmbits de la societat.

Les aplicacions de la IA en sanitat abasten àmbits molt diversos: des de la interpretació de proves d’imatge de forma automatitzada, fins al monitoratge i interpretació de registres de pacients, identificació d’interaccions entre fàrmacs, vigilància epidemiològica, etc. L’aposta per la intel·ligència artificial en sanitat és clara a tot el món perquè té un potencial de millora de la salut de les persones.

Per desenvolupar, entrenar i provar aplicacions fiables d’IA es necessiten grans volums de dades de pacients. Aquesta pràctica pot comportar riscos, com ara que les dades tinguin biaixos que podrien derivar en discriminacions cap a individus o col·lectius. Per això, és imprescindible garantir el compliment de la normativa vigent en termes d’ús i privacitat de les dades personals.

La Generalitat de Catalunya –amb l’estratègia Catalonia.AI– aposta pel desplegament de la intel·ligència artificial al país. D’altra banda, el Sistema de Salut és un referent internacional en digitalització i qualitat, com ara la Història Clínica Compartida de Catalunya, la interoperabilitat entre proveïdors, l’accés a les dades personals a través de La Meva Salut, la prescripció electrònica o la digitalització de la imatge mèdica. A més compta amb el Sistema d’Imatge Mèdica Digital de Catalunya (SIMDCAT), que disposa d’exploracions digitalitzades en un únic entorn, situant Catalunya entre els primers a desenvolupar un banc d’imatges mèdiques en el núvol en base poblacional.

En aquest ecosistema es proposa el llançament del Programa Salut/IA per a la promoció i desenvolupament de la intel·ligència artificial al Sistema de Salut de Catalunya.