IA per predir el millor tractament en pacients amb càncer de pulmó

L’algoritme permetrà determinar tant la resposta del pacient com la del càncer a un tractament

Comparteix
Comparteix
16 DESEMBRE 2021

El càncer de pulmó de cèl·lula petita representa el 15% dels casos de càncer d’aquest òrgan i presenta un dels pitjors pronòstics, amb una supervivència mitjana al cap de cinc anys inferior al 10%, i diagnosticada només en el 20% dels casos en un estadi inicial. Un dels factors clau que determina les probabilitats de sobreviure és el tractament que rebrà la persona afectada.

Actualment, s’està incorporant la immunoteràpia en diferents graus com a part del tractament. Però la quimioteràpia segueix sent un component fonamental. El principal problema és que no existeix cap fórmula per assegurar la idoneïtat d’una combinació de teràpies.

Incrementar la supervivència

Des de l’Hospital del Mar s’està treballant en el desenvolupament d’una eina basada en intel·ligència artificial (IA) per aportar una solució a aquest problema. A partir de l’anàlisi d’imatges digitalitzades de les biòpsies –extracció de cèl·lules d’un teixit i detectar la presència de cèl·lules canceroses– i de dades de supervivència, s’espera que un algoritme pugui determinar el pronòstic i tractament d’un pacient.

(Foto: L’equip investigador pertany a l’IMIM)

Pronòstic i predicció de tractament 

L’equip que hi treballa està format per Edurne Arrional –cap de secció dels serveis d’Oncologia Mèdica i investigadora de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM-Hospital del Mar)–i Joan Gibert, bioinformàtic del servei d’Anatomia Patològica i investigador del Grup de recerca en Teràpia Molecular del Càncer de l’IMIM. Actualment, disposen de dades de 350 pacients, recollides en els darrers 10 anys, per començar a desenvolupar les funcionalitats de l’algoritme, com ara la identificació de patrons en les imatges d’anatomia patològica impossibles de detectar a simple vista.

Una altra aplicació de l’eina és determinar la capacitat tècnica de la biòpsia líquida per realitzar un pronòstic i predicció d’un tractament a partir de les mutacions específiques de cada tumor. Es preveu obtenir els primers resultats el 2023.