La Comissió Europea presenta la European Cancer Imaging Initiative

Set entitats catalanes estan contribuint a la iniciativa, com a integrants de la xarxa europea AI For Health Imaging.

Comparteix
Comparteix
13 FEBRER 2023

La Comissió Europea ha posat en marxa la Iniciativa Europea d’Obtenció d’Imatges Oncològiques (European Cancer Imaging Initiative), emmarcada dins el Pla Europeu de Lluita contra el Càncer (EBCP). Aquesta iniciativa contribuirà a crear una infraestructura digital que connecti recursos i bases de dades d’obtenció d’imatges oncològiques a tota la Unió Europea, per ajudar els proveïdors d’assistència sanitària, els instituts de recerca i empreses innovadores a fer el millor ús possible de solucions innovadores basades en dades per al tractament i cura del càncer.

La nova proposta de la Comissió crearà un nou marc segur, ètic i fiable perquè els equips de recerca, professionals i entitats innovadores puguin accedir a la informació, d’acord amb l’Estratègia Europea de Dades i l’Espai Europeu de Dades Sanitàries (European Health Data Space).

Segons apunta la Comissió, les principals organitzacions, institucions i empreses europees de recerca col·laboraran per dissenyar la infraestructura, amb l’objectiu de facilitar l’accés a grans quantitats de dades d’obtenció d’imatges oncològiques, afavorir la creació de nous conjunts de dades sobre imatges oncològiques i la interoperabilitat dels existents, i donar suport a la realització de proves i al desenvolupament d’eines de medicina personalitzada per tal d’avançar en el diagnòstic i els tractaments del càncer.

 

Projecte EUICAM

Un dels projectes bandera de la Iniciativa Europea d’Obtenció d’Imatges Oncològiques és EUCAIM, que desplegarà la infraestructura europea federada de dades d’obtenció d’imatges oncològiques, partint del treball realitzat per la xarxa europea AI For Health Imaging (AI4HI). El seu objectiu és abastar més de 100.000 casos de càncer d’aquí a 2025 i prop de 60 milions d’imatges oncològiques anotades en un atles distribuït d’imatges oncològiques.

La xarxa AI4HI està formada per 5 projectes finançats per la Comissió Europea sobre Big Data i IA basada en imatge mèdica sobre càncer: INCISIVEChaimeleonEuCanImageProCancer-I, i Primage. En total, els cinc projectes agrupen 86 institucions d’arreu d’Europa, d’entre les quals hi figuren set entitats catalanes: la Fundació TIC Salut Social, el Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación, el Centre de Regulació Genòmica, la Universitat de Barcelona, la Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Doctor Josep Trueta (IDIBGI), la Fundació Clínic per la Recerca Biomèdica i l’Institut d’Investigacions Sanitàries Agustí Pi i Sunyer (IDIBAPS).

Més informació