Publicats els resultats de la consulta preliminar al mercat del repte sobre informació dels medicaments

Consulta oberta al mercat repte sobre informació dels medicaments

Un total d’11 propostes van presentar-se a la consulta impulsada pel Programa Salut/IA i el Centre d’Intel·ligència Artificial en l’Àmbit del Medicament (CIAM)

Comparteix
Comparteix
20 OCTUBRE 2023

L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) ha publicat l’Informe final de resultats de la consulta preliminar al mercat per a la licitació de solucions basades en intel·ligència artificial (IA) per proporcionar informació dels medicaments a pacients, persones cuidadores i ciutadania per la millora contínua del procés. El document ofereix una visió general de les propostes rebudes, respectant la seva confidencialitat, i està publicat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

L’informe conclou que el mercat està en condicions tècniques per desenvolupar una solució basada en IA que doni resposta a les necessitats descrites al repte del Programa Salut/IA sobre informació dels medicaments. No obstant, remarca que atès el caràcter innovador de la solució, caldrà minimitzar els riscos potencials en certs aspectes com la diversitat, la no discriminació, l’equitat, i el benestar social i ambiental.

El repte va rebre un total d’11 propostes presentades per entitats amb una àmplia experiència en tecnologies digitals aplicades a la salut, especialment en l’àmbit del cicle d’ús dels medicaments i l’atenció als pacients. La majoria de les propostes aposten per l’ús de la IA generativa per a la producció de respostes, i si bé els components de la tecnologia de les solucions proposades han estat àmpliament utilitzats en altres entorns, pel que fa a les necessitats concretes del repte, les propostes rebudes es troben en les etapes de disseny o construcció i, per tant, no han estat testades mai en entorns controlats o reals.

A banda de presentar la metodologia seguida, l’informe resumeix a grans trets els punts en comú de les propostes en quant al format de sortida, mesures per garantir la robustesa i seguretat, privacitat de dades, governança, transparència, diversitat, no discriminació i equitat, benestar social i ambiental, retiment de comptes, infraestructura, i interoperabilitat.

Objectiu del repte i properes passes

L’objectiu del repte sobre informació dels medicaments és desenvolupar una solució basada en IA per proveir d’informació dels medicaments a pacients, persones cuidadores i ciutadania, i així contribuir a afavorir l’adherència als tractaments farmacològics, optimitzar els resultats i evitar possibles efectes adversos ocasionats per la manca d’informació.

Tant la consulta com l’informe són fruit del treball conjunt de les institucions representades al Programa Salut/IA i el Centre d’Intel·ligència Artificial en l’Àmbit del Medicament (CIAM): l’AQuAS, el Departament de Salut, el Servei Català de la Salut, la Fundació TIC Salut i Social, i el Consorci de Salut i Social de Catalunya.

Ara, amb la informació obtinguda a la consulta oberta al mercat, l’equip del Programa Salut/IA i el CIAM treballen per publicar properament la licitació de compra pública.

Més informació sobre el repte