Observatori IA en salut

L’Observatori d’IA en Salut té l’objectiu de conèixer i difondre de forma transversal com es genera la Intel·ligència Artificial en l’àmbit de la salut des de la conceptualització fins a la implantació, fent incidència en els riscos i les oportunitats que es generen.

Saber-ne més