Context IA/Salut

Què és la IA?

Es podria definir la intel·ligència artificial com un conjunt de sistemes tecnològics capaços de dur a terme tasques que ens estalvien temps i recursos. Abasta tots els àmbits de la societat i el seu potencial és tan gran que ja se l’anomena l’electricitat del segle XXI.

Els algorismes més sofisticats fan servir aprenentatge automàtic (machine learning), que aconsegueix que les màquines millorin amb l’experiència. És bo per establir patrons i relacions ingents, i també per agilitzar processos. Dins de l’aprenentatge automàtic es troba l’aprenentatge profund (deep learning), una tècnica de processament de dades basada en xarxes neuronals artificials amb moltes capes. La tècnica està inspirada en el funcionament bàsic de les neurones del cervell. Existeix fa més de cinquanta anys, però ara tenim prou volum de dades i capacitat de computació per aplicar-la en una multitud de casos pràctics. (Font: APDCAT)

Explora el gràfic

L’aprenentatge profund es un subtipus de l’aprenentatge automàtic que pot processar un espectre més ampli de dades, com text, imatge o veu, que requereix de menys preparació de les dades amb intervenció humana, i que sovint produeixen millors resultats que els enfocs de l’aprenentatge automàtic tradicional.

FONT: Catalonia.AI

Conjunt d’algoritmes que detecten patrons, anticipen què passarà (analítica predictiva) i aprenen a fer recomanacions en el que s’ha de o es pot fer (analítica prescriptiva) mitjançant el processament de dades. L’algoritme també s’adapta en resposta a noves dades per millorar l’eficiència.

 • Principals mètodes
  d’aprenentatge
  automàtic:

 • Aprenentatge
  supervisat
 • Aprenentatge
  no supervisat
 • Aprenentatge
  reforçat

FONT: McKinsey

La intel·ligència artificial és una tecnologia digital avançada que permet a les màquines reproduir o superar algunes de les habilitats que requereixen intel·ligència quan són realitzades per humans. Això inclou tecnologies que permeten a les màquines
aprendre i adaptar-se, sentir i interactuar, raonar i planificar, optimitzar els procediments i paràmetres, per extreure coneixement de grans quantitats de dades i operar de manera autònoma.

FONT: Catalonia.AI

La IA en l’àmbit de la salut

L’entorn sanitari és un clar exemple en què els beneficis de la Intel·ligència Artificial poden tenir un impacte en la millora del benestar de la població. En l’àmbit de la salut, la Intel·ligència Artificial consisteix en aplicar algoritmes i tècniques capaces d’aprendre mitjançant l’anàlisi d’una gran quantitat de dades, de les quals s’extreuen conclusions per contribuir a la resolució de problemes del camp de la medicina.

Té un gran potencial per transformar la indústria de la salut. Pot tenir un impacte positiu en l’àmbit mèdic de múltiples formes, ja sigui accelerant el ritme de la investigació o ajudant al personal sanitari en la presa de decisions.

Els principals àmbits assistencials i aplicacions de la Intel·ligència Artificial en salut son:

Àmbit Assistencial

Les eines d’Intel·ligència Artificial dirigides a aquest camp abasten tots aquells serveis sanitaris al ciutadà que inclouen el tractament i la gestió de malalties per a la protecció i restauració de la seva salut.

 • Tractament d’Imatge Mèdica Digital
 • Tractament de dades clíniques
 • Processament del Llenguatge Natural (PLN)
 • Anàlisi de dades òmiques

Salut Pública

Inclou el conjunt d’actuacions mitjançant la mobilització de recursos humans i materials, per protegir i promoure la salut de les persones, prevenir malalties i tenir cura de la vigilància de la salut de la població.

 • Promoció i Prevenció de la Salut
 • Vigilància epidemiològica

Administració i gestió de recursos

la Intel·ligència Artificial dona suport a la planificació i gestió dels recursos dels centres assistencials, i en l’automatització de processos.

 • Optimització en la gestió de recursos sanitaris
 • Gestions administratives