Observatori d’Intel·ligència Artificial en salut

L’Observatori d’IA en Salut s’encarrega de monitorar el desplegament de la Intel·ligència artificial en salut, establint-se com la porta d’entrada de les eines d’IA al Sistema de Salut de Catalunya.

Des de l’Observatori s’impulsa un repositori d’eines d’IA, que té l’objectiu d’identificar totes les eines que s’estan desenvolupant o emprant en l’ecosistema català i analitzar-ne el seu grau d’implantació i desenvolupament, així com el grau d’escalabilitat a nivell sistèmic. Aquesta identificació de solucions és el punt d’accés principal al Sistema de Salut de Catalunya, ja que permetrà al Comitè Executiu del Programa Salut/IA analitzar i decidir quines poden resultar-ne d’interès per ser implantades al Sistema.

Les entitats que informen sobre les seves eines d’IA a l’Observatori, poden sol·licitar l’accés a una segona línia d’actuació del Programa Salut/IA, la línia de Suport a Iniciatives. Aquesta línia cerca impulsar aquells projectes que s’inicien des de l’ecosistema català considerades d’alt valor pel Sistema de Salut.

Qui som

L’Observatori Salut/IA està impulsat per la Fundació TIC Salut Social, sota el mandat del Programa d’Intel·ligència Artificial en Salut (Programa Salut/IA) del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Objectiu i missió

Objectiu

Conèixer i difondre de forma transversal com es genera la Intel·ligència Artificial aplicable a Salut des de la conceptualització fins a la implantació, fent incidència en els riscos i les oportunitats que es generen.

  • Investigar el grau de desenvolupament i d’implantació de la Intel·ligència Artificial en Salut.
  • Informar de les directrius i bones pràctiques per l’adopció de la Intel·ligència Artificial en Salut.
  • Ser un espai de referència per a la transferència de coneixement de les innovacions que es generin en l’àmbit de la Intel·ligència Artificial.
  • Promoure l’adopció de la Intel·ligència Artificial en salut servint com a nexe d’unió entre el Sistema Sanitari i la innovació en Intel·ligència Artificial.

Missió

Ser un espai de referència per identificar la innovació, adquirir coneixement, i mesurar la implantació de la Intel·ligència Artificial en Salut.