Observatori d’Intel·ligència Artificial en salut

L’Observatori Salut/IA és l’Observatori d’Intel·ligència Artificial en Salut del Sistema de Salut Català i té com objectiu conèixer i difondre de forma transversal com es genera la Intel·ligència Artificial aplicable a Salut, des de la conceptualització fins a la implantació, fent incidència en els riscos i oportunitats que es generen.

S’adreça a l’ecosistema de salut, el sector tecnològic i la ciutadania, fent incidència en el disseny, desenvolupament i adopció, i en els impactes que genera en l’àmbit assistencial, econòmic, en la seguretat, qualitat de vida i igualtat entre les persones.

L’Observatori Salut/IA realitza estudis i indicadors, analitza polítiques i estratègies, detecta tendències, identifica bones pràctiques i processa, difon i intercanvia coneixement.

Qui som

L’Observatori Salut/IA està impulsat per la Fundació TIC Salut Social, sota el mandat del Programa d’Intel·ligència Artificial en Salut (Programa Salut/IA) del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Objectiu i missió

Objectiu

Conèixer i difondre de forma transversal com es genera la Intel·ligència Artificial aplicable a Salut des de la conceptualització fins a la implantació, fent incidència en els riscos i les oportunitats que es generen.

  • Investigar el grau de desenvolupament i d’implantació de la Intel·ligència Artificial en Salut.
  • Informar de les directrius i bones pràctiques per l’adopció de la Intel·ligència Artificial en Salut.
  • Ser un espai de referència per a la transferència de coneixement de les innovacions que es generin en l’àmbit de la Intel·ligència Artificial.
  • Promoure l’adopció de la Intel·ligència Artificial en salut servint com a nexe d’unió entre el Sistema Sanitari i la innovació en Intel·ligència Artificial.

Missió

Ser un espai de referència per identificar la innovació, adquirir coneixement, i mesurar la implantació de la Intel·ligència Artificial en Salut.

Model col·laboratiu

L’Observatori Salut/IA impulsa models col·laboratius amb organismes que operen en la Intel·ligència Artificial en Salut. Per aquest motiu, ha dissenyat un espai de referència per a treballar l’adquisició del coneixement, analitzar-ho i transmetre-ho.

Les entitats col·laboradores poden incorporar-se amb diferents perfils:

Observatori Salut/IA

Associacions Empresarials

Universitats / Centres de recerca

Empreses
TIC

Observatoris

Entitats Sanitàries

Associacions Professionals

Aquest espai se centra en tres línies de treball estratègiques com són l’intercanvi d’informació, creació de grups d’experts per a l’anàlisi de la informació, i un hub d’entitats que desenvolupen solucions d’Intel·ligència Artificial en Salut.