Identificació d’algorismes d’IA

L’Observatori Salut/IA ha identificat ja prop de 100 algorismes d’Intel·ligència Artificial en Salut del Sistema Sanitari Català (SISCAT) i els centres de recerca de Catalunya. La identificació dels algorismes, que encara està en fase de recopilació de dades i s’anirà actualitzant regularment, permetrà conèixer el grau de desenvolupament i implantació de la Intel·ligència Artificial en l’àmbit de la salut, compartir i informar sobre bones pràctiques, i promoure l’adopció d’aquesta tecnologia a Catalunya, entre d’altres. L’estudi s’ampliarà també a altres entitats i organitzacions.

Formulari d’algorismes

Per identificar i analitzar els algorismes d’Intel·ligència Artificial en salut existents s’ha creat un formulari de registre.

La informació aportada passa per un procés d’ anàlisi i validació. En cas que compleixi els requeriments de l’Observatori Salut/IA, aquest quedarà registrat, i participarà en els diferents estudis i indicadors que es realitzin.

El formulari de registre d’algorismes està disponible en tres idiomes (català, castellà i anglès).

 • CAT

  Registre bàsic d'algorismes

  Formulari
 • ESP

  Registro básico de algoritmos

  Formulario
 • ENG

  Basic record of algorithms

  Form

Indicadors

Els algorismes d’Intel·ligència Artificial es defineixen com un conjunt d’instruccions o operacions lògiques que condueixen a una solució per resoldre un determinat problema a partir d’uns elements d’entrada.

A l’Observatori Salut/IA s’identifiquen, classifiquen i analitzen algorismes d’Intel·ligència Artificial en Salut:

109

Algorismes identificats

Nivells de Maduresa

Nombre d'algorismes

Àmbit assistencial

Especialitats mèdiques

Diagnòstics

Procediments

Algorismes registrats

El Registre d’Algorismes està adreçat a la ciutadania, amb l’objectiu principal de proporcionar informació clara i completa que augmenti la confiabilitat percebuda per la ciutadania en aquests sistemes automàtics. Per tal d’assolir aquest objectiu, s’incidirà especialment en aspectes relacionats amb l’explicabilitat dels algorismes i la mitigació de biaixos, així com altres característiques que permetin aportar una major transparència en l’ús d’algorismes.

Els algoritmes registrats estaran enllistats en una taula amb les següents entrades: