Repte sobre retinopatia diabètica

L'objectiu del repte és desenvolupar solucions basades en intel·ligència artificial de suport al procés de la retinopatia diabètica en l’àmbit de l’atenció primària

Sobre la retinopatia diabètica

La retinopatia diabètica és una complicació neurovascular de les persones amb diabetis de tipus 1 i 2 que pot provocar una pèrdua de visió reduïda o completa. Actualment és la segona causa de ceguesa a Espanya en termes globals, i la primera en adults joves en edat laboral activa. A Catalunya, s’estima que afecta un 8% de la població de més de 15 anys i un 20% de les persones majors de 65 anys, el que representa un volum estimat de més de 630.000 casos. 

 

Publicació de les bases (09/01/23)

Solucions basades en Intel·ligència Artificial (IA) de suport al procés de la Retinopatia Diabètica en l’àmbit de l’atenció primària. Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU

L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) ha publicat la informació i les bases de la consulta oberta al mercat per copsar la disponibilitat en el mercat, o les possibilitats que el mercat pugui desenvolupar, de solucions basades en Intel·ligència Artificial de suport al procés de la Retinopatia Diabètica integrades i interoperables en l’àmbit de l’Atenció Primària del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT).

Els objectius principals, que no únics, d’aquestes solucions són: determinar el risc dels pacients diabètics de desenvolupar Retinopatia Diabètica i, si és el cas, determinar la lesió ocular i el grau de la lesió dels pacients, mitjançant l’accés a un conjunt de dades clíniques i l’anàlisi de les imatges mèdiques (retinografies).

Els principals beneficis que es pretenen assolir amb la futura implementació d’aquestes solucions són: millorar els cribratges actuals, augmentant la cobertura poblacional i personalitzant els intervals entre proves segons les condicions de risc dels pacients; reduir les interconsultes amb l’oftalmòleg per resoldre els casos dubtosos; detectar amb antelació el nombre de lesions greus, disminuint el nombre de tractaments relacionats amb aquestes lesions evitades; evitar els desplaçaments innecessaris de la població als centres de salut.

Les entitats interessades a participar-hi tenen fins el dia 19 de gener del 2023 (10 dies naturals següents a la publicació) per enviar la documentació indicada a les bases.

 

Acte de presentació de les bases de la Consulta Oberta al Mercat (9/01/2023)

El 9 de gener del 2023 es van presentaran els detalls de les bases del desenvolupament de la consulta al mercat. L’esdeveniment va tenir lloc a Barcelona i es pot tornar a veure al següent vídeo: