Reptes d'IA en salut

Què són?

El Programa Salut/IA planteja el llançament de Reptes per avaluar solucions d’intel·ligència artificial que ajudin a resoldre problemes concrets en l’àmbit sanitari. El repte es materialitza amb una convocatòria pública i oberta de projectes. Un cop seleccionats, seran sotmesos a un procés d’avaluació exhaustiva amb la missió d’escollir la millor proposta per implantar-la al Sistema de Salut de Catalunya.

El primer repte proposat és per la Retinopatia Diabètica. L’objectiu és desenvolupar eines basades en IA per donar suport a l’atenció dels pacients afectats per la diabetis, mitjançant l’anàlisi de retinografies i dades clíniques del Sistema de Salut de Catalunya.

  • Properament

    Retinopatia Diabètica

    La Retinopatia Diabètica (RD) és una complicació neurovascular dels pacients diabètics tipus 1 i 2 que pot provocar una pèrdua de visió reduïda o completa.