Suport a Iniciatives

Guies de referència

Si tens una iniciativa innovadora amb perspectiva ètica, contacta amb nosaltres.

El Programa Salut/IA elabora guies dereferència per a la implantació de la IA amb plenes garanties per a la ciutadania i el conjunt de professionals de la salut. A continuació mostrem les guies disponibles:

Projectes d'IA ètics i innovadors en salut

Des del Sistema de Salut de Catalunya es vol aplicar la intel·ligència artificial per a la prevenció, predicció, diagnòstic i tractament de les malalties actuals i futures. Aquests avenços han d’arribar a la ciutadania per igual i complint els següents requisits:

  • Que els sistemes d’IA siguin robustos i segurs (tractant-se de la salut de les persones no poden fallar).
  • Que respectin la privacitat de les persones (així com les seves dades).
  • Que s’expliciti on actuen els algoritmes d’IA (centres de salut, laboratoris, o de suport als metges).

 

Un dels objectius claus del Programa Salut/IA és contribuir en el desenvolupament d’iniciatives innovadores d’intel·ligència artificial. Aquesta línia cerca donar suport a les entitats interessades a dur a terme projectes.

Per a més informació podeu consultar aquesta infografia sobre el suport a iniciatives del Programa Salut/IA.