Suport a Iniciatives

Guies de referència

Si tens una iniciativa innovadora amb perspectiva ètica, contacta amb nosaltres.

El Programa Salut/IA elabora guies dereferència per a la implantació de la IA amb plenes garanties per a la ciutadania i el conjunt de professionals de la salut. A continuació mostrem les guies disponibles:

Projectes d'IA ètics i innovadors en salut

Des del Sistema de Salut de Catalunya es vol aplicar la intel·ligència artificial (IA) per a la prevenció, predicció, diagnòstic i tractament de les malalties actuals i futures. Aquests avenços han d’arribar a la ciutadania per igual i complint els següents requisits:

 • Que els sistemes d’IA siguin robustos i segurs (tractant-se de la salut de les persones no poden fallar).
 • Que respectin la privacitat de les persones (així com les seves dades).
 • Que s’expliciti on actuen els algoritmes d’IA (centres de salut, laboratoris, o de suport als metges).

 

Un dels objectius claus del Programa Salut/IA és contribuir en el desenvolupament d’iniciatives innovadores d’intel·ligència artificial. Aquesta línia cerca donar suport a les entitats interessades a dur a terme projectes. Per això, posem a l’abast d’investigadors, universitats i empreses un equip per:

 

(Clica a les diferents fases per veure’n més detalls)

 • FASE 1

  • 01.

   Suport als promotors del projecte.

   SUPORT

   • Consulta i assessorament de dubtes.
   • Conceptualització d’iniciatives.

   ASSESSORAMENT

   • Sobre característiques dels projectes.
   • Generació d’indicadors.
   • Avaluació dels algorismes.
  • 02.

   Assessorament i orientació en qüestions de regularització.

   ASSESSORAMENT

   • Normativa general aplicable al disseny d’algorismes.
   • Orientació sobre regularització específica per a solucions en l’ambit mèdic.
 • FASE 2

  • 03.

   Assessorament en relació a conjunts de dades.

   ASSESSORAMENT

   • Per l’accessibilitat als conjunts de dades per un projecte.
   • Per determinar-ne la disponibilitat, localització i accés.
  • 04.

   Assessorament en la tria d'eines i software.

   ASSESSORAMENT

   • Eines d’anonimització.
   • Eines de pseudonimització.
   • Eines de depuració.
   • Eines de creació de dades sintètiques.
   • Eines d’anotació d’imatges.
 • FASE 3

  • 05.

   Plataforma d’Intel·ligència Artificial

   APROVISIONAMENT

   • Plataforma badada en CLOUDERA que inclou:
    • Emmagatzematge de dades
    • Gestió de recursos màquina
    • Eines D’anàlisi.
    • Extracció de característiques.
    • Eines de gestió de processos.
  • 06.

   Plataforma de validació d’eines d’IA d’imatge mèdica.

   APROVISIONAMENT

   • Plataforma desenvolupada amb l’Institut de Diagnòstic per la Imatge per la validació d’eines d’IA d’imatge mèdica radiològica.
 • FASE 4

  • 07.

   Suport en la integració de solució en el marc del SISCAT.

   SUPORT

   • Per identificar entitats interessades en la solució desenvolupada.
   • Per identificar requisits Tècnics d’integració al sistema sanitari.
   • En processos de formació i gestió del canvi.
   • En millora continuada de les solucions.
   • En sol·licitud i adhesió a solucions i iniciatives existents.

   ASSESSORAMENT

   • En escalabilitat de solucions