Repte sobre prevenció de problemes de salut relacionats amb els medicaments

L'objectiu del projecte és cercar solucions basades en intel·ligència artificial per a la prevenció de problemes de salut relacionats amb els medicaments.

Repte de prevenció del medicament

Introducció

L’objecte d’aquesta alerta és proporcionar informació anticipada de la realització d’una consulta preliminar de mercat per captar la disponibilitat o les possibilitats que el mercat pugui desenvolupar, de solucions basades en IA per prevenir problemes de salut relacionats amb els medicaments a partir de les dades clíniques disponibles del mateix sistema de salut.

També és objecte de la present consulta informar sobre el futur procediment de licitació per aconseguir la màxima participació de les parts interessades, conèixer les característiques tècniques i la qualitat de les solucions proposades pel mercat i permetre als interessats formular comentaris i suggeriments que es tinguin en consideració per l’òrgan de contractació en la preparació de la licitació del projecte, dins del marc del Programa Salut/IA.

Els objectius principals, que no únics, són: predir problemes de salut relacionats amb els medicaments dels usuaris del sistema de salut de Catalunya per la seva prevenció mitjançant la comunicació d’aquest risc als professionals sanitaris per tal de que puguin anticipar accions correctives millorant l’ús segur dels medicaments i contribuïnt a l’eficiència d’aquests i del sistema de salut. Un altre dels objectius està relacionat amb la reutilització de les dades clíniques disponibles per generar coneixement en l’ús segur dels medicaments.

 

Consulta preliminar del mercat

Consulta en aquest enllaç la publicació de la consulta preliminar al mercat, publicada el 4 d’abril del 2024 a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

 

Acte de presentació de les bases de la Consulta preliminar de Mercat (04/04/2024)

 

Informe final de resultats de la consulta preliminar (17/06/2024)

Consulta al següent enllaç l’informe final de resultats de la consulta preliminar al mercat per a la licitació de solucions basades en intel·ligència artificial per a la prevenció de problemes de salut relacionats amb els medicaments.